Chemická kompatibilita

Následující informace slouží pouze jako obecné vodítko při konfiguraci dávkovacího systému. Všechny materiály použité v dávkovacích systémech musí být chemicky kompatibilní. Nemůžeme garantovat přesnost informací a Flumasys nemá žádnou zodpovědnost za následky spojené se špatnou konfigurací systému, kterou jste s námi nekonzultovali.

Pokus si nejste jisti kompatibilitou, doporučujeme otestovat vzorek materiálu s chemickou látkou.

Vyplňte alespoň dvě písmena pro zahájení hledání chemických látek.