Dávkování kapalin

Společnost Flumasys s.r.o. byla založena v roce 2015 s hlavním zaměřením na široký sortiment komponent pro zásobování přesných dávkovacích systémů materiálem.

Nabízíme taktéž různá dávkovací řešení pro širokou škálu aplikací průmyslových kapalin, jako jsou tuky, oleje, maziva, lepidla, silikony, UV vytvrzované materiály, vteřinová lepidla, anaerobní materiály a mnoho dalších v kombinaci se službami v dodávkách plastových spotřebních materiálů.

Naše portfolio výrobků je založeno na produktech významných světových výrobců a doplněno vlastním sortimentem. Naše přidaná hodnota je v oblasti poskytování řešení integrace těchto různých prvků do nejlepší možné ideální konfigurace odrážející specifické detaily dané průmyslové aplikace jako celého funkčního systému. Neustále hledáme nové produkty a integrujeme je do našeho portfolia tak, abychom mohli nabídnout flexibilní a na jednom výrobci nezávislé řešení, které nakonfigurujeme v jeden plně funkční celek.

Mezi naše další služby patří plnění a přeplňování materiálů do obalů vhodných pro průmyslové využití, nanášení tzv. nultých sérií pro účely testování a vyhodnocení a zkoušky systémů před uvedením do provozu. Více informací najdete v sekci služby.

Kompletní řešení

vaší aplikace dávkování

Snížení

spotřeby materiálu

Zvýšení

výnosů

Redukce

výrobních nákladů

Kontaktujte nás

Flumasys s.r.o.
Lipové náměstí 1019/10
107 00 Praha 10, Dubeč